Utbildning för dig som är ny som chef eller ledare

Denna utbildning som riktar sig till dig som är nyligen blivit ledare och eller chef. Under utbildningen kommer du att få kunskaper om vad som krävs för att bli framgångsrik i din nya roll. Du kommer att få träna dina färdigheter i ledarskapet och få flertalet användbara konkreta verktyg för att lyckas som chef och ledare. Dessutom får du reflektera och utvecklas vidare med hjälp av ett handledningstillfälle i med utbildningsgruppen en tid efter utbildningsdagarna.

Ur innehållet:
Vad behöver du för att utvecklas och vara trygg i ditt ledarskap?
Ledarstilar och ledarskapsmodeller - aktuell forskning och praktik
Att leda, utveckla och motivera medarbetare
Coachande förhållningssätt
Kommunikation och feedback – vad fungerar?
Att leda och utveckla en grupp
Skapa effektiva möten med hög delaktighet och högt engagemang
Så kan du hantera konflikter och förebygga att de uppstår
Att leda dig själv

Upplägg:
Under utbildningen blandas teori och praktik på ett kreativt sätt. Varje deltagares lärande och erfarenheter står i fokus. Deltagarna lär av varandra och får möjlighet till reflektion kopplat till den egna vardagen.
För att fördjupa lärandet och implementeringen i just din vardag ingår också ett handledningstillfälle.

Datum för nästa kursomgång:
Datum är inte satta ännu. Hör av dig till info@uppsalachefsforum.se med din intresseanmälan så återkommer vi när datum är satt.

Plats:      
Uppsala Chefsforums lokaler på Rundelsgränd i Uppsala. Om nya restriktioner pga covid -19 uppkommer ges utbildningen via Zoom.

Utbildare:
Vi som leder utbildningen är uppskattade utbildare och erfarna chefsutvecklare.

Anmälan:
Välkommen med din anmälan till info@uppsalachefsforum.se
Login