Chefen som samtalsledare - att göra det svåra samtalet lättare

Många chefer känner obehag inför att hålla samtal med sina medarbetare om ämnen som kan uppfattas som känsliga. Likafullt måste man som ledare ha dessa samtal, för att fånga upp och hantera olika sorters problem i tid. Både verksamheten, medarbetarna och chefen själv har mycket att vinna på att chefen vågar och kan ha de svårare samtalen med sina medarbetare - Men hur gör man?

Denna utbildning syftar till att ge chefen en mer välfylld ”verktygslåda” för lyckade samtal och god kommunikation med sina medarbetare, för att ge ökad trygghet, självförtroende och förmåga att hålla i de svårare samtalen på arbetsplatsen – vare sig de handlar om att exempelvis framföra svåra besked såsom uppsägningar, att medarbetaren inte klarar av sina arbetsuppgifter, eller att man misstänker riskbruk/missbruk hos den anställde.

Utdrag ur innehållet:
 Kommunikation på arbetet – varför är det så svårt ibland?
 Kommunikation och stress
 Hur förbereder man sig själv och medarbetaren inför samtalet?
 Hur kan man lägga upp ett svårt samtal?
 Att öppna för dialog
 Att framföra kritik utan att såra onödigt mycket
 Aktivt lyssnande
 Att hantera känslor under samtalet
 Lär dig känna igen fallgroparna, och ta dig upp ur dem

Upplägg:
Utbildningen varvar föreläsningsmoment med upplevelsebaserade moment, praktiska övningar och diskussioner. Deltagarna får möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra och diskutera dilemman de kan ställas inför som chef i denna typ av situationer.

Omfattning:
Grundkonceptet, som är en grundläggande utbildning om svåra samtal, omfattar en heldag.
Upplägget kan emellertid skräddarsys för att optimalt passa behov och önskemål.

Några röster från tidigare deltagare:
”Det var mycket givande med praktiska övningar, som vi sedan diskuterade”
”Bra dialog mellan föreläsare och deltagare”
”Ett svårt men viktigt ämne som togs upp på ett sakligt och praktiskt användbart sätt”
”Intressanta diskussioner och en kompetent utbildare”
”Matnyttig kunskap som framfördes på ett pedagogiskt sätt”
”Lärorika övningar och användbara tips. Detta kommer jag säkert ha nytta av”

Intresseanmälan:
Denna kurs ges som en uppdragsutbildning. Om du är intresserad är du välkommen att ringa eller maila oss info@uppsalachefsforum.se

Login