Chefen som coach

Arbetslivets förutsättningar har förändrats, och därmed även ledarskapets roll. Idag behöver chefen vara mer av en visionär som uppmuntrar medarbetarna att själva bryta ner visionen i konkreta mål, prioriteringar och handlingar. Med detta följer utmaningen att våga visa tillit till de anställdas förmåga och stötta genom konstruktiv feedback. Ett coachande ledarskap utvecklar både dig, medarbetarna och organisationen!

En coachande ledarstil har många fördelar

Det coachande ledarskapet innebär att Du själv kan lyfta blicken från detaljerna och stå för färdriktningen. Medarbetarnas personliga och professionella utveckling stärks, medan deras ansvarstagande och engagemang också ökar. Organisationen når lättare sina mål och visioner, samt blir en mer attraktiv arbetsgivare.

En metodorienterande dag i coachande förhållningssätt

Utbildningens målgrupp är chefer och andra personer som har en ledar-/arbetsgivarroll i organisationen - t ex projektledare. Deltagarna får prova på verktyg som är direkt applicerbara vid dagens slut.

Intresseanmälan:
Denna kurs ges som en uppdragsutbildning. Om du är intresserad är du välkommen att ringa eller maila oss info@uppsalachefsforum.se

Varmt välkommen med din anmälan! Hör gärna av dig om du har några frågor.

Login