IDENTIFIERA STYRKOR OCH STÄRK ENGAGEMANG GENOM PROCESSLEDNING

PROCESSLEDNING FÖR CHEFEN

Vår populära utbildning Facilitering av utvecklingsprocesser ger chefer och ledare värdefulla verktyg för att ta sin organisation framåt. Verktyg som stärker arbetslagets engagemang, inspiration och delaktighet.

Vi erbjuder djupare kunskap i att leda utvecklingsarbeten och hålla produktiva möten som leder till att gemensamma mål uppfylls. Samtidigt som gruppens mångfald och individuella ambitioner utnyttjas till fullo. Läs mer under vår flik utbildningar till vänster.  

PROCESSLEDNING FÖR ARBETSLAGET

Förstärk arbetslagets styrkor under en planeringsdag eller en kickoff. Med kreativa möten mellan chefer och medarbetare skapar vi förutsättningar för ett inspirerande och lärorikt tillfälle.

Vi lägger gärna upp ramarna och faciliterar era möten. Då kan alla i gruppen koncentrera sig på att lyssna, diskutera och reflektera tillsammans. Något som ofta är mycket uppskattat bland chefer och medarbetare.
Login