FRÅN LEDNINGSGRUPP TILL LEDNINGSTEAM


Att sätta ihop en grupp är lätt; samla ihop fyra valfria personer på arbetsplatsen och du har en grupp. Att bygga ett team däremot, är en utmaning som kräver tid, engagemang och vilja. Samma faktorer som kännetecknar en framgångsrik organisation.

När ni kommer till oss ligger fokus på att formulera en gemensam värdegrund. En värdegrund som alla i ledningen kan arbeta för. Vi lyfter fram era olikheter och likheter för att ta vara på dessa på bästa sätt. Som alltid koncentrerar vi oss på att leta fram det som redan fungerar, och därifrån utvecklar vi en stark sammanhållning och ett effektivt samarbete. En framgångsrik organisationsledning.

Vad som hindrar utvecklingen från grupp till team varierar. För er i en ledningsgrupp som har arbetat länge tillsammans kan det vara invanda mönster som sätter stopp. Om ni är en ny ledningsgrupp kan bristen på tillit och samspel vara ett problem. Risken finns då att kompetens och resultat går förlorade och organisationen blir lidande.

Grupp blir till team när alla medlemmar börjar jobba för varandra. När det händer kan all kompetens inom teamet tas tillvara. Något som skapar den ovärderliga förmågan att anpassa sig till komplexa och ständigt föränderliga sammanhang.

Kontakta oss så berättar vi mer. Vi använder oss av väl beprövad coachingmetodik för grupp och har erfarenhet av såväl den privata som offentliga sektorn.

Login