Välkommen till
Uppsala Chefsforum

UTVECKLAS SOM CHEF OCH LEDARE I UPPSALA

Vi är Uppsala Chefsforum. Vi finns här för chefer, ledningsgrupper och HR som vill ta sin organisation till nästa nivå.

Till oss kan du komma för reflektion, diskussion och inspiration. Alltid med ledarskap i fokus och alltid mot tydliga uppsatta mål. För det är då den bästa utvecklingen sker.

Vi håller också i utbildningar för professionella coacher och processledare.

Uppsala Chefsforum är en mötesplats för utveckling som kännetecknas av energi, inspiration och kompetens.

Numera ägs Uppsala Chefsforum av Feelgood AB
Numera ägs Uppsala Chefsforum av Feelgood AB, vilket du kanske har sett i vår logga eller i något av våra informationsutskick. För dig som kund kommer det mesta vara sig likt, vi fortsätter bedriva vår verksamhet lokalt i Uppsala, i samma lokaler, med samma tjänsteutbud och med samma konsulter. För vår egen del innebär förändringen att vi får fler kollegor inom området organisations- och ledarskapsutveckling, får tillgång till större administrativa resurser samt ökade möjligheter att på sikt utveckla vårt tjänsteutbud. Allt detta kommer såklart komma dig som kund till godo i förlängningen, och vi ser fram emot den fortsatta utvecklingsresan som detta nya sammanhang kommer att innebära! Vi kommer också att vara aktiva i att utveckla Feelgoods tjänsteområde för ledarutveckling - Feelgood Chefsforum - för Feelgoods alla kunder i Sverige. I övrigt fortsätter vi med våra nära lokala kundsamarbeten och det nära partnerskap med er kunder som är kännetecknande för oss.

Varmt välkommen till oss!

Träffa oss på det sätt som passar dig

- På Rundelsgränd. Så länge du är frisk och symptomfri så är du välkommen till våra lokaler.
- Via videolänk. Vi bjuder då in dig till ett möte i Teams eller Zoom.
- På telefon. Hör av dig och be att få boka en telefoncoaching.
- Walk n talk. Promenadcoaching. Rörliga kroppar ger rörliga tankar.

Maila info@uppsalachefsforum.se och be att få boka ett möte med en coach

Ingrid, Jessica, Anna och Harald.
Läs mer om oss!
I Upsala Nya Tidning kan du få veta mer om hur vi ser på betydelsen av ett gott feedback-klimat för arbetsmiljö och resultat.
I Enterprise Magazine finns en artikel om Uppsala Chefsforum. Där kan du läsa mer om vad vi erbjuder och vad vi brinner för!Vi erbjuder:

Coaching
Ledningsgruppsutveckling
Processledning
Systemiska verktyg
Utbildningar


Vår integritetspolicy

PÅ GÅNG:

Nästa utbildning i Klart Ledarskap
IRL startar i oktober 2023 och är nu öppen för anmälan. Läs mer här: Klart ledarskap

Att facilitera utvecklings- och förändringsprocesser. En verktygslåda
Två kursdagar; 23 maj och 24 augusti. Läs mer här: Facilitering av utvecklingsprocesser

Kostnadsfria seminarier på gång!
Läs mer här: Kostnadsfria seminarier

Vi på Uppsala Chefsforum finns tillgängliga för dig - hör av dig till info@uppsalachefsforum.se.Login