Klart Ledarskap Dag 5 "Det Uppskattande självet"

- påbyggnadsutbildning för dig som har gått grundutbildningen

Det här är en möjlighet för dig som gått ledarutvecklingsprogrammet Klart ledarskap, att dels fördjupa dig i de färdigheter du tränat på, samt ta del av det fjärde självet i Gervase R. Bushe bok, nämligen det ”Uppskattande självet”.

Denna uppföljningsdag syftar till att lyfta fram hur alla fyra själven hos en klar ledare leder fram till att du som chef kan inspirera andra att göra sitt bästa.

Denna utbildningsdag berör följande:

- Värdefull repetition av utvalda delar av grundutbildningen Klart ledarskap.

- Introduktion och övningar i de färdigheter som grundlägger det ”Uppskattande självet”:

• Odla ett uppskattande förhållningssätt
• Ta fasta på den goda intentionen
• Spåra det goda
• Vattna där det gror

- Träning i färdigheter i Klart ledarskap utifrån fallbeskrivningar.

Målgrupp:
Du som genomfört Klart ledarskap hos oss eller någon annan utbildningsanordnare.

Utbildningstillfälle:
Tisdagen den 4 oktober 2022, 09:00-16:00

Plats:
Uppsala Chefsforum, Rundelsgränd 3C, Uppsala alternativt den digitala plattformen Zoom ifall vi bedömer att pandemirestriktionerna gör det lämpligt utifrån antalet deltagare och andra faktorer

Pris:
5 200 SEK/deltagare (Inkluderar fika, och material)

Kursledare:
Ingrid Carell, certfierad Klart ledarskapsinstruktör
Anna Widhe, certfierad Klart ledarskapsinstruktör

Anmälan:
Skickas senast 6 september 2022 till info@uppsalachefsforum.se

Villkor:
Anmälan är bindande. Vi förbehåller oss rätten att ställa in vid för få deltagare.


Mycket Välkommen!
Login