Kostnadsfria seminarier

Våra seminarier är kostnadsfria och ger dig möjlighet att fylla på kunskap och reflektera kring ett aktuellt tema tillsammans med andra.

Välkommen till seminarium om Vuxenutveckling!

När vi växer som vuxna växer vi också i vårt ledarskap.
Hur kan vi på arbetsplatsen stimulera lärande att växa inte bara horisontellt, dvs bredda oss i kompetens inom vårt område utan även växa vertikalt i personlig mognad?

Att växa som vuxen och som ledare är att ständigt hålla sig nyfiken på hur världen ser ut utifrån olika perspektiv och man reflekterar över vad det är som gör att olika perspektiv är olika och vad som finns att lära av dessa olikheter. Vuxenutvecklingsteorin pekar på möjligheter för människor att under livets gång fördjupa och vidgas i sin förståelse av sig själv och sin omvärld.

Under vårt kostnadsfria seminarium redogör vi för forskning, ger perspektiv och reflekterar vi tillsammans kring vuxenutveckling. Vad betyder det att ha en hög personlig mognad i ledarskap? Vad blir möjligt och vilka av ledarskapets fallgropar kan jag som ledare då undvika? Vad innebär det att medarbetare, kollegor och jag själv har olikheter i utveckling? Hur kan jag hjälpa mig själv och mina medarbetare att växa i sin vuxenhet?

Detta spännande seminarium kommer att ledas av Harald Klefbom organisationskonsult på Uppsala Chefsforum. Hoppas denna inbjudan väcker inspiration och nyfikenhet.

Digitalt på zoom  (länk skickas till dig när du anmält dig)
Torsdagen den 22 september kl. 08:30-09:30.

Anmälan: Senast den 8 september, 2022 till: info@uppsalachefsforum.se
Målgrupp: Chefer, ledare och HR
Pris: Frukostmötena är kostnadsfria. Frånvaro utan återbud debiteras med 400 kr.

Varmt Välkomna önskar Harald, Anna, Ingrid och Jessica

Om du framöver vill få information skickad direkt till dig så anmäl dig till vårt informationsbrev som vi skickar ut då och då för att berätta vad som är på gång hos oss, genom att maila till info@uppsalachefsforum.se

Vi vill ha en aktiv dialog med chefer, ledare och HR kring vilka teman ni önskar få inspiration och utbyte kring, så vi välkomnar alltid idéer kring detta - hör av dig om du vill ge oss någon medskick inför våra seminarier under 2022!
Login