Digital facilitering av utvecklingsprocesser – en påbyggnadsutbildning för dig som tidigare gått utbildning i facilitering hos oss

Med den här kursdagen riktar vi oss till dig som tidigare har gått någon av våra utbildningar "Chefen som processledare" eller "Att facilitera utvecklingsprocesser", och nu vill få inspiration till att facilitera processer digitalt.

Utbildningen erbjuder
- Handfasta verktyg och metoder för att leda processer och samtal inom ramen för utveckling och förändring via digitala arenor.
- Verktyg för att designa och leda effektiva möten, planeringsdagar, workshops och andra sammanhang där människor möts för att generera idéer, förflytta kunskap och bidra med sina kompetenser för ökad måluppfyllelse.
- Möjlighet att utbyta erfarenheter och lärdomar från pandemitidens förflyttning av möten av olika slag in i digitala forum.  

Form för utbildningen
Utbildningen är en heldag, och vi kommer att varva teori med träning, diskussion, reflektion och demonstration.  

Datum för nästa kursomgång
Den 7 april 2022
Kursen ges via Zoom.

Ledare för workshopen
Vi är uppskattade utbildare och coacher, erfarna facilitatorer/processledare i olika typer av verksamheter.

Anmälan och pris
Välkommen med anmälan och frågor till info@uppsalachefsforum.se
Pris: 9000 kr exkl moms.

Välkommen!

Login