HUR DET ÄR ATT UTVECKLAS MED OSS

- HELHET

Vi arbetar utifrån en systemisk förståelse. Det innebär att när du som chef, eller ni som ledningsgrupp, kommer till oss utgår vi från helheten: hela organisationen och er plats i den. Genom att skapa förståelse för hur det samspelet ser ut idag, tar vi fram vad som behöver göras för att en positiv förändring ska kunna ske.

- PERSPEKTIV

Framåt tar vi oss även genom förståelsen för andras perspektiv. Alla bedömer vi vår omgivning, vad som sägs och görs i den, utifrån våra egna erfarenheter. Vi måste därför anpassa vår kommunikation till vad det är vi vill att andra ska förstå, inte vad vi själva vill ha sagt. En insikt som är grundläggande för all form av lyckad kommunikation.

- LÖSNINGSFOKUS

Vi tar vår utgångspunkt i befintliga resurser, det som fungerar. För vanligtvis fungerar det mesta. Dock har vi människor en tendens att koncentrera oss på just det som inte fungerar när vi försöker lösa problem. Vi kör fast. Vår inställning är den omvända. Vi kör framåt.


Läs gärna mer om Våra utvecklings- & utbildningsformer.  Har du frågor tveka inte att höra av dig.

TRÄFFA OSS

Du är alltid välkommen in till ett första möte med oss.  Vi finns i Uppsalas historiska kvarter nära Universitetshuset och Domkyrkan, på Rundelgränd 3C. Vi kan också träffas digitalt, på telefon eller walk-n-talk. Välkommen!

Varma hälsningar,
Anna, Ingrid, Jessica, Harald och Sarah
Login