Att leda i det nya nuläget - utvecklas tillsammans med andra

Välkommen till vårt nätverk för ledarutveckling. Just nu är vi många som står inför att både behöva tänka nytt och ta vara på våra erfarenheter och kompetenser som ledare.  Tillsammans får chefer från olika organisationer utvecklas och lära tillsammans med oss och varandra.

Syfte och mål
- Att utveckla och stärka kompetens i rollen som chef och i de utmaningar och möjligheter som det nya nuläget för med sig.
- Att genom erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring främja lärande chefer emellan.
- Att stärka färdigheter genom praktisk färdighetsträning och uppskattade feedback utifrån aktuella utmaningar i ledarskapet.

Målgrupp
Chefer från alla typer av organisationer som vill utvecklas och lära tillsammans med andra chefer. Och som vill göra det genom att ta med egna aktuella utmaningar och framgångar i det egna ledarskapet.

Metodik
Nätverksträffar med grupphandledning i processform där teoretiska modeller och verktyg varvas med dialog och färdighetsträning. Cheferna tar till nätverket med sig angelägna frågeställningar och utmaningar i ledarskapet.

Genomförande
Chefshandledning/coaching i nätverksgrupp, 6-8 chefer/grupp som träffas under ett år.
Genomförandet kan ske både digitalt och vid fysiska möten utifrån rådande omständigheter och deltagarnas önskemål.
6 tillfällen á 3 timmar under en tolv-månadersperiod.

Datum
Löpande start av nätverksgrupper under året.

Ledare för nätverken
Vi som leder nätverksgrupperna är ledarutvecklare, uppskattade utbildare och erfarna processledare. Vi har samarbetat med många olika typer av verksamheter i både offentlig sektor och i det privata näringslivet.

Anmälan och pris
Välkommen med anmälan och frågor till uppsala@feelgood.se
Pris: 12 000 kr exkl. moms.

Login