Utbildning för dig som är ny som chef eller ledare

Denna utbildning som riktar sig till dig som är nyligen blivit ledare och eller chef. Under två intensiva dagar kommer du att få kunskaper om vad som krävs för att bli framgångsrik i din nya roll. Du kommer att få träna dina färdigheter i ledarskapet och få flertalet användbara konkreta verktyg för att lyckas som chef och ledare.

Ur innehållet:
Vad behöver du för att utvecklas och vara trygg i ditt ledarskap?
Ledarstilar och ledarskapsmodeller - aktuell forskning och praktik
Att leda, utveckla och motivera medarbetare
Medarbetarsamtal
Coachande förhållningssätt
Kommunikation och feedback – vad fungerar?
Att leda och utveckla en grupp
Skapa effektiva möten med hög delaktighet och högt engagemang
Så du kan hantera konflikter och förebygga att de uppstår
Att leda i förändring

Datum och upplägg:
Under utbildningen blandas teori och praktik på ett kreativt sätt. Varje deltagares lärande och erfarenheter står i fokus. Deltagarna lär av varandra och får möjlighet till reflektion kopplat till den egna vardagen.

Datum för nästa kursomgång:
Ej fastställt. Maila ditt intresse till info@uppsalachefsforum.se så hör vi av oss.

Plats: Uppsala Chefsforum, Rundelsgränd 3 C, Uppsala
        
Utbildare:
Vi som leder utbildningen är uppskattade utbildare och erfarna chefsutvecklare.

Login