Välkommen till
Uppsala ChefsforumUTVECKLAS SOM CHEF OCH LEDARE I UPPSALA

Vi är Uppsala Chefsforum. Vi finns här för chefer, ledningsgrupper och HR som vill ta sin organisation till nästa nivå.

Till oss kan du komma för reflektion, diskussion och inspiration. Alltid med ledarskap i fokus och alltid mot tydliga uppsatta mål. För det är då den bästa utvecklingen sker.

Vi håller också i utbildningar för professionella coacher och processledare.

Uppsala Chefsforum är en mötesplats för utveckling som kännetecknas av energi, inspiration och kompetens.

Varmt välkommen till oss!Läs mer om oss!
I Upsala Nya Tidning kan du få veta mer om hur vi ser på betydelsen av ett gott feedback-klimat för arbetsmiljö och resultat.
I Enterprise Magazine finns en artikel om Uppsala Chefsforum. Där kan du läsa mer om vad vi erbjuder och vad vi brinner för!
Vi erbjuder:

Coaching
Ledningsgruppsutveckling
Processledning
Systemiska verktyg
Utbildningar

- Här kan du läsa vårt utbildningskalendarium för 2020

- Vi har tre fullsatta frukostseminarier om Psykologisk trygghet och effektiva team. Hör av dig om du vill att vi kommer till din arbetsplats på det temat.

- Nästa frukostseminarium som går att anmäla sig till är 29 maj. Temat är Att skapa engagemang och delaktighet i utvecklingsprocesser. Frukostseminarier

- Nästa utbildningsomgång av Klart ledarskap är 4-5 och 25-26 mars.


Här kan du också läsa vårt senaste Nyhetsbrev Klart ledarskap januari 2020

Följ oss också gärna via vår företagssida på LinkedIn

Blev du nyfiken? Hör av dig till info@uppsalachefsforum.se med dina frågor eller din anmälan!  

Login