HÄR ÄR VI SOM ARBETAR FÖR DIG

Vi som arbetar här kommer från olika bakgrunder, både arbets- och utbildningsmässigt. Det vi delar är att vi alltid jobbar tillsammans med glädje, att vi är utbildade professionella coacher och att vi arbetar utifrån en systemisk förståelse.
Jag heter Anna Widhe och är certifierad coach på ACC-nivå via International Coach Federation (ICF). Jag är härtill vidareutbildad inom chefscoaching och karriärcoaching, och har mångårig erfarenhet av att möta chefer/ledare på många olika nivåer och i olika faser av sitt ledarskap. I grunden är jag legitimerad psykolog med med inriktning mot organisations- och arbetspsykologi. Jag arbetar utifrån ett systemiskt synsätt i alla mina uppdrag.

På Uppsala Chefsforum arbetar jag med ledarskapsutveckling med både enskilda ledare och hela ledningsgrupper. Jag anlitas dessutom som utbildare i ämnen som rör kommunikation på arbetet, t ex Chefen som samtalsledare, Chefen som konflikthanterare, Chefen som mötesledare, Chefen som processledare och Chefen som coach. Jag genomför även 360-graders analyser för enskilda chefer eller grupper av chefer, oftast som mervärde till en coachingkontakt.
Jag heter Karoline Isaksson och är certifierad coach på ACC-nivå via International Coach Federation (ICF). Jag har stor erfarenhet av att handleda och coacha chefer och ledare både individuellt och i grupp.

Jag har stor vana av att leda processorienterade förändrings- och utvecklingsprocesser i organisationer.
I grunden är jag socionom. Jag har vidareutbildning inom arbetsorganisation - och förändringsarbete samt är utbildad handledare och diplomerad coach. Jag arbetar med lösnings  och resursfokus utifrån en systemisk  förståelse av kommunikation organisationer och ledarskap.

På Chefsforum arbetar jag med ledarcoaching, kärriärcoaching för chefer samt med processinriktat förändrings- och utvecklingsarbete i grupper och organisationer.
Jag heter Anders Gustafsson och har i 20 år arbetat med fokus på ledar- och organisationsutveckling inom både privat och offentlig sektor. Min drivkraft är att uppmärksamma och arbeta med faktorer som främjar starka samarbetsrelationer där uppdraget och resultatet står i fokus. Jag är socionom och har tidigare arbetat med projektledning och missbrukarvård för Uppsala kommun. Jag har vidareutbildning inom företagshälsa och specialistutbildning i organisationspsykologi, samt ledning och konsultation vid organisationsutveckling.

Jag är licensierad instruktör i Klart ledarskap och har de senaste 10 åren utbildat närmare 500 ledare. Klart ledarskap är en kommunikativ ledarutbildning som ger verktyg i att bygga verklig motivation/lärande, samt att hantera svårigheter och förändringar.

På Uppsala Chefsforum arbetar jag med konsultativt stöd till chefer och arbetsgrupper, och som processledare vid förändring och utveckling. Jag utbildar i Klart ledarskap.
Jag heter Jessica Lindqvist och har gedigen erfarenhet av utvecklingsarbete i grupper, av chefer och förändringsprocesser i organisationer. Jag är utbildad inom socialpsykologi med inriktning organisation och personalutveckling och därtill vidareutbildningar i coaching, processledning och personlig utveckling.

Förutom konsultativt arbete med chefscoaching, handledning, hälsofrämjande arbete och grupputveckling har jag flerårig erfarenhet som chef och utvecklingsledare. Jag drivs av att utveckla människor och bidra till välmående arbetsplatser som når goda resultat. I mitt arbete utgår jag från lösningsfokus, neuropsykologi och systemiskt tänkande.

På Uppsala Chefsforum arbetar jag med chefscoaching, processledning i utvecklingsprocesser och teamutveckling. Jag arbetar både med enskilt stöd till chefer och genom utbildningsinsatser för grupper.
Login