Arbetsmiljöutbildning för chefer

Arbetsmiljöutbildningen ger grundläggande kunskaper och kännedom om de krav som ställs på arbetsgivare utifrån arbetsmiljölagen och föreskrifter, samt hur en god arbetsmiljö kan bidra till hälsa och goda prestationer.
Heldagsutbildningen vänder sig till chefer, skyddsombud, HR-specialister och är öppen för olika företag/organisationer.

Innehåll:
• Arbetsmiljölagen
• Systematiskt arbetsmiljöarbete
• Faktorer och samband som bidrar till hälsa och verksamhetsnytta
• Organisatorisk och social arbetsmiljö (kränkande särbehandling)
• Arbetsanpassning och rehabilitering
• Första hjälpen och krisstöd
• Våld och hot i arbetsmiljön

Pedagogik:
Teoretiska genomgångar varvas med dialog kring olika fallbeskrivningar

Nästa tillfälle:
Onsdagen den 11 november 2020 klockan 09.00-16.30. Plats: Uppsala, lokal meddelas inför kursstart

Anmälan:
Intresseanmälan till info@uppsalachefsforum.se.se

Vid anmälan: Ange ditt namn, fakturaadress samt eventuell fakturareferens.

Utbildningen kan också ges som företagsintern utbildningssatsning, och vi kan då skräddarsy upplägg och innehåll efter era behov.

Pris:
3 900 kr exklusive moms/person (lunch och fika ingår)

Villkor:
Utbildningen kan ombokas eller avbokas kostnadsfritt fram till 2 veckor innan kursstart, vid ändring därefter debiteras hela kursavgiften

Ytterligare information:
Anders Gustafsson
Organisationskonsult/Chefscoach
Anders.gustafsson@uppsalachefsforum.se             
Christian Ingerholt, Leg psykolog, christian.ingerholt@lanshalsan.se


Välkommen med din anmälan!

Kursbeskrivning Öppen arbetsmiljöutbildning
Login