Systemiska verktyg

Inför en utvecklingsinsats kan vi vid behov använda oss av olika analysverktyg som grund för fortsatta insatser. Ett par exempel på de verktyg vi använder är:

- TPI, Team Pro Inventory.

- 360 grader multirater feedback. För att utvecklas som chef och ledare behöver man ibland se över sina styrkor och utvecklingsbehov. Det är däremot inte alltid lätt för chefen att ringa in dessa helt på egen hand. I de här situationerna kan en 360 grader multirater feedback göra en stor skillnad. Genom en webbaserad enkät samlar vi på ditt uppdrag in och sammanställer olika personers syn på din prestation och framtoning som chef/ledare. Detta kan sedan hjälpa dig att planera utvecklingsinsatser för din ledarroll. Kartläggningen kan exempelvis vara en värdefull utgångspunkt i en serie coachingsamtal. Observera att det inom ramen för en coachingkontakt är du själv som avgör vad du vill ha feed-back på och från vilka personer. 360 grader multirater feedback är ett led i ökad självinsikt för ledare.

Verktyget kan med fördel också genomföras som en samlad ledarskapssatsning i en organisation. Uppdraget planeras och genomförs då i nära dialog med organisationens/avdelningens ledning, som med vår hjälp får ringa in vilka ledarfärdigheter/kompetenser som ska mätas.


Login