Frukostseminarie Möten och balanserad kommunikation

Uppsala Chefsforum arbetar med utveckling av möten, mötesteknik och facilitering. Välkommen att fylla på med kunskap och inspiration tillsammans med oss. På vårt kommande frukostmöte kommer Fredrik Molin och Åsa Stöllman att ge praktiska exempel utifrån sin forskning.

Innehåll:

Möten är en viktig och självklar del av många organisationers vardag – men kan uppfattas som meningslösa och tidskrävande. Hur kan våra möten förändras? Fredrik Molin, forskare och konsult på IPF, och Åsa Stöllman, psykolog och forskare på Arbets- och miljömedicin berättar utifrån egen forskning om interaktion i möten hur en mer processorienterad syn på möten kan hjälpa att göra våra möten mer givande.
  
Under frukostseminariet presenteras en nyligen avslutad forskningsstudie rörande lärande- och kommunikationsklimat i arbetsgrupper. Med praktiska exempel från organisationers vardag och med utgångspunkt i egen forskning presenteras teorier, tankar och tips om hur mötesprocessen kan förbättras.

Fredrik Molin, IPF. Fredrik är forskare och konsult på IPF. Hans tidigare forskning har handlat om interaktion i grupper på möten. Åsa Stöllman, leg. psykolog och forskare på Arbets- och miljömedicin i Uppsala.

Målgrupp: Chefer, ledare och HR

Datum: 20 september 2019 07:45-09:15

Plats: Uppsala Chefsforum, Rundelsgränd 3C

Kostnad: Seminariet är kostnadsfritt. Antalet platser är begränsat. No-showavgift 450 kr.

Anmälan: Senast 6 september till info@uppsalachefsforum.se. Ange namn, funktion och organisation.

17 oktober håller vi en utbildning i Bättre möten - anmäl dig till den för än mer kunskap och konkreta verktyg.
Eller till vår två-dagarsutbildning i Facilitering av utvecklingsprocesser (f.d. Chefen som processledare) - 5 december och 14 januari.

Login