Facilitering av utvecklings- och förändringsprocesser – en verktygslåda för dig som är chef/ledare

Uppsala Chefsforum bjuder in till två utbildningsdagar i workshopformat som ger dig möjlighet att utveckla dig själv som processledare/facilitator. Utbildningen vänder sig till dig som leder och faciliterar utvecklingsprocesser som behöver kännetecknas av engagemang, förankring, tillit och hög grad av delaktighet. Du kan vara chef, HR, verksamhetsutvecklare eller ha en annan roll på din arbetsplats som innebär att du behöver skapa former för andra att bidra med sin kompetens och energi för att föra utvecklingen framåt.

Om du vill få konkreta verktyg, en praktiskt användbar teoriram att luta dig mot, samt inspiration att facilitera t ex planeringsdagar och möten på nya sätt så har vi utbildningen för dig!

Workshopen erbjuder:
- Kunskaper om de olika faserna i en utvecklingsprocess
- En ökad förståelse för användbarheten av ett uppskattande och lösningsfokuserat förhållningssätt
- Handfasta verktyg och metoder för att leda processer och samtal inom ramen för utveckling och förändring
- Ökad kunskap om implementering och förankring av idéer på såväl organisations- som gruppnivå
- Verktyg för att designa och leda effektiva möten, planeringsdagar, workshops och andra sammananhang där människor möts för att generera idéer, förflytta kunskap och bidra med sina kompetenser för ökad måluppfyllelse
- Metoder som stärker ert arbete för ett tillitsbaserat ledarskap

Datum och upplägg:
En tvådagarsutbildning i workshopformat, där deltagarna får gott om egen praktisk erfarenhet av en rad olika användbara verktyg för att designa och leda utvecklingsprocesser som präglas av engagemang, förankring och fokus på det som fungerar.

Nästa kursomgång äger rum torsdagen den 14 januari (dag 1)och torsdagen den 18 mars (dag 2) 2021. Antalet platser är begränsat. Skicka din anmälan eller dina frågor om kursen till info@uppsalachefsforum.se.

I kursen ingår även:
Boken "Uppskattande processövningar – systemiska metoder för engagemang och förankring” av Annika Lindén och Pia Halkier Bjerring (Studentlitteratur, 2008).

Kursmaterial samt fika på för- och eftermiddag.

Pris: 10 900:- per person exkl moms för två kursdagar inklusive ovanstående.

Ledare för workshopen:
Vi som leder utbildningen är coacher, uppskattade utbildare och erfarna facilitatorer / processledare. Vi har samarbetat med många olika typer av verksamheter i både offentlig sektor och i det privata näringslivet.

Anmälan:
Anmäl dig genom att maila namn, adress, e-postadress, telefonnummer samt fakturaadress till info@uppsalachefsforum.se
Anmälan är bindande, dock ej personlig.
Antalet platser är begränsat.

Välkommen till två kreativa workshopdagar!

Login