Digital facilitering av utvecklingsprocesser – en verktygslåda för dig som är chef/ledare

Uppsala Chefsforum bjuder in en utbildning i workshopformat som ger dig möjlighet att utvecklas som processledare/facilitator. Utbildningen vänder sig till dig som leder och faciliterar utvecklingsprocesser som behöver kännetecknas av engagemang, förankring och hög grad av delaktighet. Du kan vara chef, HR, verksamhetsutvecklare eller ha en annan roll på din arbetsplats som innebär att du behöver skapa former för andra att bidra med sin kompetens och energi för att föra utvecklingen framåt.

Om du vill få konkreta verktyg, en praktiskt användbar teoriram att luta dig mot, samt inspiration att facilitera t ex planeringsdagar och möten på nya sätt så har vi utbildningen för dig!

Utbildningen erbjuder
- Kunskaper om de olika faserna i en utvecklingsprocess
- En ökad förståelse för användbarheten av ett uppskattande och lösningsfokuserat förhållningssätt
- Handfasta verktyg och metoder för att leda processer och samtal inom ramen för utveckling och förändring i digitala arenor
- Verktyg för att designa och leda effektiva möten, planeringsdagar, workshops och andra sammanhang där människor möts för att generera idéer, förflytta kunskap och bidra med sina kompetenser för ökad måluppfyllelse.
- Medvetenhet om hur metoderna även kan tillämpas i IRL-möten

Form för utbildningen
Utbildningen sker i processform.
Vi möts i Zoom vid flera utbildningstillfällen med tid emellan för bästa möjlighet till lärande och att prova och lära av erfarenheter i befintliga möten på ”hemmaplan”.

Datum för nästa kursomgång 2021
Uppstart 14/1 kl 9-11
Utbildning 11/2 kl 9-12, 18/3 kl 9-16, 22/4 kl 9-12, Coaching/handledning 10/6 9-11

Kontakta oss du inte har möjlighet att delta vid uppstartsträffen den 14/1, så ordnar vi det på annat sätt.

Ledare för workshopen
Vi är uppskattade utbildare och coacher, erfarna facilitatorer/processledare i olika typer av verksamheter.

Anmälan och pris
Välkommen med anmälan och frågor till info@uppsalachefsforum.se
Pris: 14 500 kr exkl moms.

I kursen ingår även:
Boken "Uppskattande processövningar – systemiska metoder för engagemang och förankring” av Gistvall/Bjerring samt kursmaterial.


Login